ГоловнаДіяльністьВиданняНаціональна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні
 Версія для друку

Національна доповідь

про стан техногенної та природної безпеки в Україні

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У 2014 РОЦІ

 

Від організації виконавця Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році

 

Зміст
Умовні позначення та скорочення
Вступ
 
Глава 1. Стан техногенної безпеки
1.1. Стан безпеки на транспорті
1.2. Стан пожежної безпеки
1.3. Стан безпеки на водних об'єктах
1.4. Стан радіаційної безпеки і безпеки в зоні відчуження
1.5. Стан хімічної безпеки
1.6. Стан безпеки в електроенергетичних системах
1.7. Стан безпеки на об’єктах житлового призначення та життєзабезпечення населення
1.8. Стан безпеки на об’єктах нафтогазового комплексу
1.9. Стан безпеки на шахтах і підземних гірничих виробках
1.10. Загрози транскордонного характеру
1.11. Загрози терористичного характеру
Глава 2. Небезпечні явища природного характеру
2.1. Загрози метеорологічного, геологічного та гідрологічного характеру
2.2. Пожежі у природних екосистемах
2.3. Загрози медико-біологічного характеру
Глава 3. Статистичні дані про надзвичайні ситуації та стан травматизму 2014 році
3.1. Надзвичайні ситуації
3.2. Стан травматизму
3.3. Показники стану техногенної та природної безпеки в регіонах (областях)
Глава 4. Сили цивільного захисту
4.1. Сили цивільного захисту, склад, основні завдання та стан їх виконання
4.2. Система авіаційного пошуку і рятування
Глава 5. Заходи захисту населення і територій та запобігання НС
5.1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
5.2. Захисні споруди цивільного захисту
5.3. Інженерний захист територій
5.4. Біологічний захист і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
5.5. Інформаційно-роз'яснювальна робота у сфері цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
5.6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
5.7. Стандартизація у сфері цивільного захисту
Глава 6. Забезпечення заходів цивільного захисту
6.1. Удосконалювання нормативно-правової бази
6.2. Державні та регіональні цільові програми
6.3. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
6.4. Освіта і наука в сфері цивільного захисту
6.5. Міжнародне співробітництво
Глава 7. Прогноз надзвичайних ситуацій на майбутній рік
7.1. Техногенні надзвичайні ситуації
7.2. Природні надзвичайні ситуації
7.3. Прогноз пожеж
Глава 8. Загальні висновки та актуальні проблеми. Шляхи та способи їх розв'язання
8.1. Загальні висновки та актуальні проблеми
8.2. Шляхи розв'язання проблем з питань цивільного захисту

 

  ****************************************************************************************************************************

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У 2013 РОЦІ

 
Від організації виконавця Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році

 

Зміст
Список умовних позначень та скорочень
Вступ
 
1. Особливості функціонування систем захисту населення від надзвичайних ситуацій та небезпечних подій
2. Стан і загрози техногенного характеру та заходи щодо зменшення їх негативних наслідків
2.1. Стан радіаційної безпеки
2.2. Стан хімічної безпеки
2.3. Стан пожежної безпеки
2.4. Стан гідродинамічної безпеки
2.5. Стан безпеки на транспорті
2.6. Стан безпеки на об'єктах життєзабезпечення
2.7. Стан безпеки на об’єктах Міноборони
2.8. Стан техногенної безпеки в зоні відчуження
2.9. Загрози транскордонного характеру
2.10. Загрози терористичного характеру
3. Загрози природного характеру та заходи щодо зменшення їх негативних наслідків
3.1. Загрози геологічного характеру
3.2. Загрози гідрометеорологічного характеру
3.3. Загрози у природних екосистемах
3.4. Загрози медико-біологічного характеру
4. Статистика виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій
4.1. Небезпечні події
4.2. Надзвичайні ситуації
4.3. Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та прогноз на 2014 рік
5. Регіональні особливості техногенних та природних загроз
6. Аналіз систем забезпечення цивільного захисту
6.1. Сили цивільного захисту та їх дії з ліквідації надзвичайних ситуацій
6.2. Авіаційне забезпечення
6.3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
6.4. Навчання у сфері цивільного захисту
6.5. Інформаційно-роз'яснювальна робота у сфері цивільного захисту
6.6. Наукова та науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту
6.7. Нормативна база у сфері цивільного захисту
6.8. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
7. Актуальні проблеми техногенної та природної безпеки. Шляхи та способи їх вирішення

 

  ****************************************************************************************************************************

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У 2012 РОЦІ

 
Від організації виконавця Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році
 
Зміст
Список умовних позначень та скорочень
Вступ

 

1. Небезпечні явища природного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків
1.1. Загрози геологічного характеру
1.2. Загрози гідрометеорологічного характеру
1.3. Пожежі у природних екосистемах
2. Небезпечні ситуації медико-біологічного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків
3. Загрози техногенного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків
3.1. Стан радіаційної безпеки
3.2. Стан хімічної безпеки
3.3. Пожежі та їх наслідки
3.4. Стан гідродинамічної безпеки
3.5. Стан безпеки на транспорті
3.6. Стан безпеки на об'єктах Міноборони
3.7. Загрози транскордонного характеру
3.8. Загрози терористичного характеру
4. Статистика виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій
4.1. Надзвичайні ситуації
4.2. Небезпечні події
4.3. Прогноз надзвичайних ситуацій на 2013 рік
5. Регіональні особливості техногенних та природних загроз
6. Основні заходи забезпечення цивільного захисту
6.1. Сили цивільного захисту та їх дії з ліквідації надзвичайних ситуацій
6.2. Авіаційне забезпечення заходів цивільного захисту
6.3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту
6.4. Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту
6.5. Навчання з питань цивільного захисту
6.6. Наукове забезпечення заходів цивільного захисту
6.7. Нормативно-правове забезпечення техногенної та природної безпеки
6.8. Міжнародне співробітництво з питань цивільного захисту
7. Стан техногенної безпеки в зоні відчуження
8. Актуальні проблеми техногенної та природної безпеки. Шляхи та способи їх розв’язання

 

 ****************************************************************************************************************************

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У 2011 РОЦІ

 

Від організації виконавця Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році
 
Зміст
Список умовних позначень та скорочень
Вступ
 
1. Небезпечні явища природного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків
1.1. Загрози геологічного характеру
1.2. Загрози гідрометеорологічного характеру
1.3. Пожежі у природних екосистемах
2. Небезпечні ситуації медико-біологічного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків
3. Загрози техногенного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків
3.1. Стан радіаційної безпеки
3.2. Стан хімічної безпеки
3.3. Пожежі та їх наслідки
3.4. Стан гідродинамічної безпеки
3.5. Стан безпеки на транспорті
3.6. Стан безпеки на об'єктах життєзабезпечення
3.7. Загрози транскордонного характеру
3.8. Загрози терористичного характеру
4. Статистика виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій
4.1. Надзвичайні ситуації
4.2. Небезпечні події
4.3. Прогноз небезпечних ситуацій на 2012 рік
5. Регіональні особливості техногенних та природних загроз
6. Основні заходи забезпечення цивільного захисту
6.1. Сили цивільного захисту та їх дії з ліквідації надзвичайних ситуацій
6.2. Авіаційне забезпечення заходів цивільного захисту
6.3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту
6.4. Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту
6.5. Навчання з питань цивільного захисту
6.6. Наукове забезпечення заходів цивільного захисту
6.7. Нормативно-правове забезпечення у сфері цивільного захисту
6.8. Міжнародне співробітництво з питань цивільного захисту
7. Заходи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
8. Актуальні проблеми техногенної та природної безпеки. Шляхи та способи їх розв’язання

 

    Твіт