ГоловнаДіяльністьВиданняАналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні
 Версія для друку

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні

*************************************************************************

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік
Від організації виконавця Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік
Зміст
УМОВНІ ПОЗНАКИ, СКОРОЧЕННЯ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАНЬ
ВСТУП

 

1. СТАН ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
1.1. Аналіз статистики пожеж
1.2. Стан безпеки на транспорті
1.2.1. Стан аварійності на залізничному транспорті
1.2.2. Стан аварійності на автомобільному транспорті
1.2.3. Стан аварійності на міському електричному транспорті
1.2.4. Авіаційний транспорт
1.3. Стан радіаційної безпеки
1.3.1. Стан об’єктів, що використовують в процесі діяльності радіоактивні матеріали, що можуть негативно впливати на життєдіяльність людини
1.3.2. Безпека поводження з РАВ
1.3.3. Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля
1.3.4. Заходи протирадіаційного захисту населення та територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
1.4. Стан безпеки на хімічно небезпечних об’єктах
1.5.  Стан безпеки в паливно-енергетичному комплексі
1.5.1. Нафтогазова галузь
1.5.2. Енергетична галузь
1.5.3. Вугільна галузь
1.6. Стан безпеки на об’єктах житлового сектору та життєзабезпечення  населення
1.6.1. Водопостачання. Стан водопровідних мереж
1.6.2. Водовідведення. Стан каналізаційних мереж та очисних споруд
1.6.3.Технічний стан ліфтового обладнання у житлових будинках
1.6.4. Стан поводження з твердими побутовими відходами
2. НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
2.1. Загрози метеорологічного характеру
2.2. Загрози гідрологічного характеру
2.3.  Загрози геологічного характеру
2.3.1. Зсуви
2.3.2. Підтоплення
2.3.3. Карст
2.3.4. Абразія та переробка берегів водосховищ
2.3.5. Селеві процеси
2.3.6. Осідання земної поверхні над гірничими виробками
2.3.7. Бічна ерозія
2.3.8. Щодо екологічної ситуації з розробки Хотиславського кар’єру
2.4.  Стан з пожежами у природних екосистемах
2.5 . Стан безпеки людей на водних об’єктах
3. ЗАГРОЗИ МЕДИКО – БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
3.1. Управління у сфері біобезпеки та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
3.2. Стан інфекційної захворюваності
3.3. Епідемічна ситуація та заходи щодо її стабілізації й попередження спалахів
3.4. Стан психологічного захисту населення
3.5. Епізоотична ситуація
3.6. Фітосанітарний стан агроценозів та запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері захисту рослин
3.7. Захист лісів від шкідників і хвороб
3.8. Здійснення державного санітарного нагляду
 4. СТАН ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  ТА ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
4.1. Оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту
4.2. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту
4.3. Інженерний захист територій
4.4. Заходи з евакуації
4.5. Радіаційний захист населення та територій
4.6. Хімічний захист населення та територій
4.7. Медичний захист населення
5. АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНМХ СИТУАЦІЙ ТА СТАНУ ТРАВМАТИЗМУ
5.1. Аналіз надзвичайних ситуацій
5.2. Аналіз травматизму
5.2.1. Аналіз виробничого травматизму
5.2.2. Аналіз невиробничого травматизму
5.3. Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій в регіонах України
6. ДОНЕЦЬКА ТА ДУГАНСЬКА ОБЛАСТІ: ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
7.СТАН МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
8. СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
8.1. Стан професійної підготовки  органів і підрозділів ДСНС
8.2. Наукове забезпечення заходів цивільного захисту
9. ВИСНОВКИ. ШЛЯХИ, СПОСОБИ ТА ЗАХОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

*************************************************************************

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік

 

Від організації виконавця Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік

 

Зміст
УМОВНІ ПОЗНАКИ, СКОРОЧЕННЯ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАНЬ
ВСТУП

 

I. СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
1.1.        Загрози техногенного характеру
1.1.1.     Стан безпеки на транспорті
1.1.2.     Стан пожежної безпеки
1.1.3.     Стан безпеки людей на водних об’єктах
1.1.4.     Стан радіаційної безпеки
1.1.5.     Стан хімічної безпеки
1.1.6.     Стан безпеки в електроенергетичних системах та на гідродинамічних об’єктах
1.1.7.     Стан безпеки на об’єктах житлової призначеності, життєзабезпечення, очисних спорудах та систем комунікацій
1.1.8.     Стан безпеки на об’єктах нафтогазового комплексу
1.1.9.     Стан безпеки на об’єктах промисловості, у шахтах, підземних та гірничих виробках
1.1.10.   Загрози транскордонного характеру
1.1.11.   Загрози терористичного характеру та збройного конфлікту на сході України
1.2.        Небезпечні явища природного характеру та заходи щодо зменшення їх негативного наслідку
1.2.1.    Загрози геофізичного, геологічного та гідрологічного характеру
1.2.2.    Пожежі у природних екосистемах
II. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІ У 2017 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ НА МАЙБУТНЄ
2.1. Надзвичайні ситуації
2.2. Стан травматизму
2.3 Узагальнені показники стану техногенної та природної безпек
IІІ. ПРОГНОЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУЦІЙ НА МАЙБУТНІ РОКИ
3.1. Узагальнені результати аналізу та прогноз надзвичайних ситуацій
3.2. Результати аналізу та прогноз надзвичайних ситуацій природного характеру
3.3. Результати аналізу та прогноз надзвичайних ситуацій техногенного характеру
IV. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ТА ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ
4.1. Оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту
4.2. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи
4.2.1. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту
4.2.2. Евакуаційні заходи
4.3. Інженерний захист територій
4.4. Медичний, біологічний та психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
4.5. Інформаційно-роз’яснювальна робота у сфері цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
V. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
5.1. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту
5.1.1. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
5.1.2. Державна стандартизація, експертиза та ліцензування у сфері цивільного захисту, сертифікація засобів цивільного захисту
5.1.3. Атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників
5.2. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері  пожежної та техногенної безпек
VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
6.1. Сили цивільного захисту, склад, основні завдання та стан їх виконання
6.2. Державні та регіональні цільові програми
6.3. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
6.4. Наукове забезпечення заходів цивільного захисту та освіта у сфері цивільного захисту
VII. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
7.1. Загальні висновки за результатами аналізу інформації про стан техногенної та природної безпеки
7.2. Актуальні проблеми, що впливають на стан техногенної та природної безпеки в Україні
7.3. Основні напрями розв'язання існуючих проблем

*************************************************************************

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016 рік
Від організації виконавця Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016 рік

 

Зміст
Умовні позначення та скорочення
Вступ

 

I. СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
1.1.        Загрози техногенного характеру
1.1.1.     Стан безпеки на транспорті
1.1.2.     Стан пожежної безпеки
1.1.3.     Стан безпеки людей на водних об’єктах
1.1.4.     Стан радіаційної безпеки
1.1.5.     Стан хімічної безпеки
1.1.6.     Стан безпеки в електроенергетичних системах і на гідродинамічних об’єктах
1.1.7.     Стан безпеки на об’єктах житлової призначеності, життєзабезпечення, очисних спорудах та систем комунікацій
1.1.8.     Стан безпеки на об’єктах нафтогазового комплексу
1.1.9.     Стан безпеки на об’єктах промисловості у шахтах, підземних та гірничих виробках
1.1.10.   Загрози транскордонного характеру
1.1.11.   Загрози терористичного характеру
1.2.        Небезпечні явища природного характеру
1.2.1.    Загрози метеорологічного та геологічного характеру
1.2.2.    Загрози гідрологічного характеру. Стан водних ресурсів та заходи спрямовані на їх ефективне управління
1.2.3.    Загрози медико-біологічного характеру та заходи щодо зменшення їх негативних наслідків
II. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ПОДІЇ ТА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІ У 2016 РОЦІ
2.1. Надзвичайні ситуації
2.2. Стан травматизму
2.3 Узагальнені показники стану техногенної та природної безпеки
IІІ. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ТА ЗАПОБІГАННЯ НС
3.1. Оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту
3.2. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи
3.3. Інженерний захист територій
3.4. Медичний, біологічний та психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
3.5. Інформаційно-роз’яснювальна робота у сфері цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
3.6.  Технічне регулювання у сфері цивільного захисту
ІV. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
4.1. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань надзвичайних ситуацій
4.2. Забезпечення пожежної безпеки
4.3. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпек
V. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДСЦЗ
5.1. Функціонування функціональних підсистем ЄДСЦЗ, склад та результати діяльності
5.2. Сили цивільного захисту, склад, основні завдання та стан їх виконання
5.3. Авіація ДСНС України
VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
6.1. Удосконалення нормативної правової бази у сфері цивільного захисту
6.2 Державні та регіональні цільові програми
6.3 Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
6.4 Фінансове забезпечення функціонування ЕДСЦЗ, її підсистем і ланок
6.5. Наукове забезпечення заходів цивільного захисту та освіта у сфері цивільного захисту
VII. ВИСНОВКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
7.1. Загальні висновки та проблеми
7.2. Шляхи розв’язання основних актуальних проблем, що впливають на стан техногенної та природної безпеки в Україні та діяльність ЄДСЦЗ

 

*************************************************************************

Методичні рекомендації з підготовки та подання матеріалів у Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016 рік

 

Metoduchni_rekomendaci Analituchunu ogladi_2016.jpg

*************************************************************************

 Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 рік

 

Від організації виконавця Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 рік
 
Зміст
Умовні позначення та скорочення
Вступ
 
Глава 1. Стан техногенної безпеки
1.1. Стан безпеки на транспорті
1.2. Стан пожежної безпеки
1.3. Стан безпеки на водних об'єктах
1.4. Стан радіаційної безпеки і безпеки в зоні відчуження
1.5. Стан хімічної безпеки
1.6. Стан безпеки в електроенергетичних системах
1.7. Стан безпеки на об’єктах житлового призначення та життєзабезпечення населення
1.8. Стан безпеки на об’єктах нафтогазового комплексу
1.9. Стан безпеки на шахтах і підземних гірничих виробках
1.10. Загрози транскордонного характеру
1.11. Загрози терористичного характеру
Глава 2. Небезпечні явища природного характеру
2.1. Загрози метеорологічного, геологічного та гідрологічного характеру
2.2. Пожежі у природних екосистемах
2.3. Загрози медико-біологічного характеру
Глава 3. Статистичні дані про надзвичайні ситуації та стан травматизму
3.1. Надзвичайні ситуації
3.2. Стан травматизму
Глава 4. Сили цивільного захисту
4.1. Сили цивільного захисту, склад, основні завдання та стан їх виконання
4.2. Система авіаційного пошуку і рятування
Глава 5. Заходи захисту населення і територій та запобігання НС
5.1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
5.2. Захисні споруди цивільного захисту
5.3. Інженерний захист територій
5.4. Медичний і біологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
5.5. Інформаційно-роз'яснювальна робота у сфері цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
5.6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
5.7. Технічне регулювання у сфері цивільного захисту
Глава 6. Забезпечення заходів цивільного захисту
6.1. Удосконалювання нормативно-правової бази
6.2. Освіта і наука в сфері цивільного захисту
6.3. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
Глава 7. Прогноз надзвичайних ситуацій на майбутній рік
7.1. Аналіз статистичних даних про НС природного та техногенного характеру
7.2. Надзвичайні ситуації природного характеру
7.3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
Глава 8. Загальні висновки та актуальні проблеми. Шляхи та способи їх розв'язання
8.1. Загальні висновки та актуальні проблеми
8.2. Шляхи та способи розв'язання проблем з питань цивільного захисту

 

 

 

 

    Твіт