ГоловнаДіяльністьНауково-технічна радаПоложення
 Версія для друку

Положення

про науково-технічну раду
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
ДСНС України
(Із змінами, внесеними згідно з наказами УкрНДІЦЗ
№ 53 від 27.06.2014, № 64 від 17.07.2014)
 
(Назва Положення із змінами, внесеними згідно наказу УкрНДІЦЗ № 64 від 17.07.2014) 
 
1. Науково-технічна рада Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі – НТР) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо управління його наукової і науково-технічної діяльності.
2. У своїй діяльності НТР керується Статутом Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі – інститут) та цим Положенням.
3. Чисельність НТР визначена Статутом інституту з урахуванням чисельності наукового та іншого персоналу, що не перевищує 21 особу.
4. Не менше як три чверті складу НТР обирається таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників інституту, а решта її членів, за поданням ученого секретаря, призначається наказом начальника інституту і може поновлюватись.
5. Начальник інституту, його перший заступник і учений секретар є членами НТР інституту за посадою. Головою НТР є за посадою начальник інституту, заступником голови – перший заступник начальника інституту, секретарем – учений секретар інституту.
6. Для представлення інтересів трудового колективу до складу НТР Інституту може входити представник трудового колективу або керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник Інституту) (за згодою).
7. До складу НТР входять провідні фахівці інституту – доктори та кандидати наук, а також висококваліфіковані наукові працівники. Крім того, до складу НТР (за згодою) можуть входити представник уповноваженого органу управління та провідні вчені у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.   Детальніше.........
    Твіт